Barchman Wuytierslaan 51, 3819 AB Amersfoort

Financiële informatie
Grace Church wordt financieel ondersteund door de GKV en CGK kerken in Amersfoort, door bijdragen van vaste gasten en leden en van andere betrokkenen.

Jouw gift is van harte welkom, dit zijn de bankgegevens van Grace Church: rekeningnummer NL63RABO0155662678 op naam va Classis Amersfoort GKV, onder vermelding van ‘Gift Grace Church’.

Via de Classis Amersfoort GKV is Grace Church een ANBI

Naam organisatie en contactgegevens
Classis Amersfoort van de gereformeerde kerken vrijgemaakt in Nederland
RSIN 824261422

 
Barchman Wuytierslaan 51, 3819 AB Amersfoort
(06) 816 56 771
Service Sunday: 10:15 AM